Digitala Musiklyftet

– Musikerförbundet kompetensutbildar

Är du yrkesverksam i musikbranschen och redo för att ta nästa steg i din karriär? Tror du att den tekniska utveckligen kan skapa fler arbetstillfällen för dig? Vill du lära dig mer om hur man livestreamar, om dina rättigheter kring streaming, upphovsrätt och försörjningsmöjligheter i form av olika plattformar?

Digitala Musiklyftet vill stärka och inspirera musiker till att kunna vandra i dagens digitala värld med självförtroende och med utgångspunkt i det egna skapandet. Genom kostnadsfria kurser i vårt kompetensutvecklingsprogram stärker vi musikerkåren.

Aktuellt

LÄR DIG VIDEOPRODUKTION 28-30 mars
Kameran – bildkomposition – ljus – videoredigering

Stöd av mindre betydelse - de Minimis

Har du deltagit på någon av React-EU:Digitala Musiklyftets kurser så räknas det enligt EU:s förordning som att din organisation har fått ett ”Stöd av mindre betydelse”
Enligt förordningen får ingen mottaga mer än 2 miljoner kr under en treårs-period.
 
Så mycket är nyckelvärdet på det du räknas ha fått i Digitala Musiklyftet:
Webbkurs 3.800 kr
Digitala Musiklyftets Akademi 7.600 kr (räknas som 2 webbkurser)
Livekurs 10.000 kr
 
Har du gått flera kurser?
Då är det bara att summera

Självklart går det bra att kontakta oss och ställa frågor.

React-EU: Digitala Musiklyftet

Musikerförbundet anordnar ett antal kostnadsfria kortkurser i ett kompetens-utvecklingsprogram. Projektet React-EU: Digitala Musiklyftet vill stärka och inspirera fler musiker till att kunna röra sig i dagens digitala värld med självförtroende och med utgångspunkt i det egna skapandet. Genom webbkurser och hands on-utbildningar över hela landet stärker projektet musikerkåren. Projektet stöds av Europeiska Socialfonden – EFS. 

Vill du leva PÅ DIN MUSIK?

Digitala Musiklyftet ger dig fler verktyg!

Projektet

Digitala Musiklyftet –  Sveriges just nu största utbildningsprojekt i musikbranschen. I höst och vår ordnar Musikerförbundet olika kostnadsfria kurser i ett kompetensutvecklingsprogram som syftar till att öka yrkesverksamma musikers kunskap inom teknik, sändnings-, upphovsrättigheter och avtal, digitala portaler och plattformar samt betalningsmodeller.

Utbildningar

VEM KAN DELTA I MUSIKERFÖRBUNDETS KOSTNADSFRIA KURSER?
Digitala Musiklyftet riktar sig till dig som är yrkesverksam musiker.
Planerade kurser kommer att löpande läggas ut på hemsidan. Vill du bli först med att få information och kunna anmäla dig så teckna upp dig på vårt nyhetsbrev.

Projektet

Digitala Musiklyftet –  Sveriges just nu största utbildningsprojekt i musikbranschen. I höst och vår ordnar Musikerförbundet olika kostnadsfria kurser i ett kompetensutvecklingsprogram som syftar till att öka yrkesverksamma musikers kunskap inom teknik, sändnings-, upphovsrättigheter och avtal, digitala portaler och plattformar samt betalningsmodeller.

Utbildningar

VEM KAN DELTA I MUSIKERFÖRBUNDETS KOSTNADSFRIA KURSER?
Digitala Musiklyftet riktar sig till dig som är yrkesverksam musiker.
Planerade kurser kommer att löpande läggas ut på hemsidan. Vill du bli först med att få information och kunna anmäla dig så teckna upp dig på vårt nyhetsbrev.